Vi skapar säkra lekplatser

Varje år inträffar omkring 19 000 olyckor på lekplatser runt om i Sverige. Några olyckor är så allvarliga att de får dödlig utgång.

Genom att ta del av våra rutiner för besiktning och underhåll säkerställer vi att du förvaltar över en fullgod lekplats och uppfyller kraven enligt Svensk standard SS-EN 1176, 1177 som sedan 1 januari 1999 gäller på alla offentliga lekplatser i Sverige. Vi besiktar lekplatser i hela södra Sverige.

Kontakta/boka besiktning genom certifierad besiktningsman.

Piere Lennartsson

070- 542 26 18

piere@leel.nu

  • Besikting av lekplatser (Certifierad enligt SS-EN 1176-1177)
  • Underhåll och reparationer
  • Byggnation av kompletta lekplatser
  • Försäljning och support (se fastighetsservice)